Program

PROGRAM 9 DECEMBER

Uppdaterat program kan laddas ner här: Program_VIS_FND

12.00-13.00 Registrering

13.00 Konferensstart

13.15 – 14.00 Inledningstalare: Lotta Gröning
Lotta Gröning är debattör, opinionsbildare och egen företagare med lång erfarenhet som journalist, bland annat som politisk chefredaktör på Norrländska Socialdemokraten och debattredaktör på Aftonbladet. Är idag bland annat krönikör på Expressen. Lotta är fil.dr i historia, hennes avhandling Vägen till Makten handlar om hur socialdemokratin i Sverige blev en maktfaktor långt innan rösträtten var allmän.  Lottas inledning handlar om det fria skolvalet och hur det kan påverka skolans värdegrundsarbete.

14.15 – 16.00 Seminarieprogram 1

16.30 – 17.15 Ungas civilsamhälle i teori och praktik. Charlotte Engel och Anders Kassman
Föreställningar om att organisationerna är och gör någonting annorlunda för ungdomar än vad som kan ske i offentlig eller vinstdrivande regi kan leda till att ungas civilsamhälle uppfattas som en utopi.  Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset är det kanske tydligaste uttrycket för hur civilsamhällets organisationer på ett anmärkningsvärt snabbt och radikalt sätt har fått en helt annan symbolisk och reell ställning än tidigare inom svenskt välfärdsarbete. Men hur realiserar Fryshuset i praktiken sitt engagemang för ungdomar i samarbete med skolan? Vilka effekter får det på värdegrundsarbetet? Charlotte Engel, teolo.dr. och Anders Kassman, fil.dr är verksamma vid Enheten för forskning om det civila samhället på Ersta Sköndal högskola.

18.00 Broderskap

Teater Scratch spelar pjäsen Broderskap | Hur är det att vara ung kille när livet är betingat av lika många uttalade som outtalade regler att leva upp till? När ens lojaliteter till polarna  ställs på sin spets? Att som vanlig kille bryta sig ur de invanda mönstren visar sig vara långt svårare än vad man kan tro.  Manus av David Vikgren, regissör är Mia Westin och skådespelare är Robert Markström.


19.15 Konferensmiddag


PROGRAM 10 DECEMBER

09.00-09.45 Anna-Karin Wyndhamn, Tänka fritt, tänka rätt… Om värdekollisioner i skolan.
Hur ser lärare på sin roll som förmedlare av värden, sanningar och mönster.  Utifrån en etnografisk studie på tre olika gymnasieskolor diskuteras hur ”värden”, normer och maktrelationer genomkorsar undervisningen. Beroende på hur lärare väljer att iscensätta lektionerna skapas olika stort utrymme för eleverna att ifrågasätta kunskapsstoff och de värdesystem som denna kunskap är bärare av. Anna-Karin Wyndhamn är doktorand på Göteborgs universitet.

10.00 – 11.45 Seminarieprogram 2

12.15 – 13.00 Avslutning: Lunchsamtal
I anslutning till lördagens lunch avslutas konferensen med samtal och reflektioner om konferensen samt en blick framåt. Vad händer med skolans värdegrund framöver? Vilken roll kommer den civila sektorn att ha i den framtida skolan? Vilka är utmaningarna för skolan och organisationer när det gäller värdegrundsarbetet?
Med Josefine Rönnbäck, lektor i historia vid LTU, Liza Haglund pedagog och adjunkt vid Södertörns högskola, Amelie Tham, journalist och författare, Anders J Persson, lektor i filosofi vid LTU.

Uppdaterat program kan laddas ner här: Program_VIS_FND