Talare

Inledningstalare: Lotta Gröning

Fredagen den 9 december 13.15 – 14.00 | Lotta Gröning är debattör, opinionsbildare och egen företagare med lång erfarenhet som journalist, bland annat som politisk chefredaktör på Norrländska Socialdemokraten och debattredaktör på Aftonbladet. Är idag bland annat krönikör på Expressen.

Lotta är fil.dr i historia, hennes avhandling Vägen till Makten handlar om hur socialdemokratin i Sverige blev en maktfaktor långt innan rösträtten var allmän. Hon har gett ut flera biografer på Bonniers förlag bland annat om Alva Myrdal, Mona Sahlin och Axel Pehrsson Bramstorp.

Charlotte Engel och Anders Kassman

Fredagen den 9 december 16.30 – 17.15 | Föreställningar om att organisationerna är och gör någonting annorlunda för ungdomar än vad som kan ske i offentlig eller vinstdrivande regi kan leda till att ungas civilsamhälle uppfattas som en utopi.  Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset är det kanske tydligaste uttrycket för hur civilsamhällets organisationer på ett anmärkningsvärt snabbt och radikalt sätt har fått en helt annan symbolisk och reell ställning än tidigare inom svenskt välfärdsarbete. Men hur realiserar Fryshuset i praktiken sitt engagemang för ungdomar i samarbete med skolan? Vilka effekter får det på värdegrundsarbetet?

Charlotte Engel, teolo.dr. och Anders Kassman, fil.dr är verksamma vid Enheten för forskning om det civila samhället på Ersta Sköndal högskola.

Anna-Karin Wyndhamn

Lördagen den 10 december 09.00 – 09.45 | Hur ser lärare  på sin roll som förmedlare av värden, sanningar och mönster.  Utifrån en etnografisk studie på tre olika gymnasieskolor diskuteras hur ”värden”, normer och maktrelationer genomkorsar undervisningen. Beroende på hur lärare väljer att iscensätta lektionerna skapas olika stort utrymme för eleverna att ifrågasätta kunskapsstoff och de värdesystem som denna kunskap är bärare av. Föredraget problematiserar skolans uppdrag att överföra och förankra värden samt ge eleven utrymme att tänka kritiskt. Hur kommer dessa uppdrag till uttryck i en undervisningspraktik?

Anna-Karin Wyndhamn är doktorand på Göteborgs universitet.

Amelie Tham

Lördagen den 10 december 10.00 – 10.45 | Amelie Tham har under många år skrivit om värdegrundsarbete i skolan ofta kopplat till estetiska lärprocesser. För skolverket har hon bland annat skrivit boken ”Jag vill ha inflytande överallt” om elevinflytande medborgarskap och demokrati. På konferensen kommer Tham att utifrån praktiska exempel prata om samspelet mellan organisationer och skolan från framför allt elevers perspektiv.

Amelie Tham är kulturjournalist och författare.

Avslutning: Lunchsamtal

Lördagen den 10 december 12.15 – 13.00 | I anslutning till lördagens lunch avslutas konferensen med samtal och reflektioner om konferensen samt en blick framåt. Vad händer med skolans värdegrund framöver? Vilken roll kommer den civila sektorn att ha i den framtida skolan? Vilka är utmaningarna för skolan och organisationer när det gäller värdegrundsarbetet? Med Josefine Rönnbäck, lektor i historia vid LTU, Liza Haglund pedagog och adjunkt vid Södertörns högskola, Amelie Tham, journalist och författare, Anders J Persson, lektor i filosofi vid LTU.

Hela programmet kan laddas ner här Program_VIS_FND