|Om projektet|

Projektet Värdegrundsdialog i samverkan undersöker hur dialog om värdegrund i skolan kan förstärkas i samspel med ideell sektor och kulturaktörer. I skolprojekt har Riksteatern tillsammans med Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet arbetat med filosofisamtal i skolan och läsning av nyskriven dramatik. Projektet redovisas i två mindre seminarier och en större konferens under hösten 2011.

Läs mer om projekten här >>

Projektet är en del av Ungdomsstyrelsens arbete med dialogvärdegrund.nu.