Om VIS

Många organisationer som Riksteatern, Expo, Röda korset och andra jobbar med värdegrunden i skolan. Vi är många som vill vara med och påverka elevers attityder kring diskriminering, jämlikhet och mobbing. Lyckas skolan och organisationerna hitta metoder och modeller som påverkar elevers uppfattningar och som stödjer skolans värdegrundsuppdrag?

Riksteatern anordnar tillsammans med Luleå tekniska universitet och Södertörns högskola konferensen VIS. Organisationer och skolor delar med sig av sina erfarenheter av värdegrundsarbete i skolan. Ta del av föreläsningar, seminarier, workshops och scenkonst.

• Vad händer i mötet mellan idébaserade organisationer och skolan i värdegrundsarbetet? • Vilka metoder och modeller har utvecklats? • Vilka möjligheter och hinder finns för värdegrundsarbete i samarbete mellan skola och idébaserade organisationer?

Välkomna!